Se pågående markanvisningar i Trelleborgs kommun via länkar ovan.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Med spännande stadsomvandlingsprojekt och infrastruktursatsningar bygger vi en attraktiv kuststad mitt i den expansiva och dynamiska Öresundsregionen. Följ arbetet med hur Trelleborg växer på sajten med just namnet Trelleborg växer.

Kommunledningsförvaltningen