Västra Gränstorp

Tävlingen är avslutad och Trelleborgs kommun har valt att gå vidare med Obos.

Obos har fått markanvisning i Västra Gränstorp. Copyright: Obos.

Fotograf: Obos

Motivering

Ett kvarter med en kombination av olika boende. Där entréerna vänder sig mot intilliggande allmän plats vilket skapar en känsla av trygghet.

En variationsrik stadsmässig bebyggelse som präglas av en småskalighet. Utmed Havrejordsvägen ligger moderna radhus i stram stil. Utmed lokalgatan ligger tvåvåningshus med loft som knyter an till de traditionella skånelängorna, fast med ett modernt uttryck. Dess placering med gavlarna mot gatan återfinns i den angränsande byn Gränstorp.

Förslaget innehåller gemensamma ytor för alla åldrar där många kvalitéer som till exempel orangeri, pergola och ytor för lek finns. De mindre rummen är välstuderad med höga materialval och den biologiska mångfalden står i fokus.

Kommunledningsförvaltningen