Södra Gränstorp

Markanvisning för Södra Gränstorp i Trelleborgs tätort.

Markanvisningen avser två kvarter för flerbostadshus respektive flerbostadshus alternativt radhus.

Fotograf: Emy Olofsson

Södra Gränstorp är beläget i norra delen av Trelleborgs tätort, precis i kanten mellan staden och landsbygden. I projektet planeras för flerbostadshus, radhus, fribyggartomter och förskola. Markanvisningen avser två kvarter för flerbostadshus respektive flerbostadshus alternativt radhus.

Kommunledningsförvaltningen