Kvarteret Badhuset

I början av november 2019 skickade kommunen ut inbjudan till markanvisningstävling för en del av kvarteret Badhuset. MTA Bygg och anläggning i Helsingborg AB är nu utsedd till vinnare och kan med ensamrätt förhandla med kommunen om köp av marken. I det vinnande förslaget finns bland annat ett hotell med ett glasat parti mot Nygatan.

Förutom förslaget från MTA Bygg och anläggning lämnades ytterligare ett förslag in från Skånska Fastighetsgruppen. Båda förslagen innehåller spännande och intressanta idéer och byggnader. Gemensamt för de båda förslagen är också att inget av dem helt uppfyller ställda krav i markanvisningstävlingen.

MTA Bygg och anläggnings visionsbild för framtida bebyggelse i kvarteret Badhuset. Copyright: MTA

Fotograf: MTA Bygg och anläggning

Motivering

MTA Bygg och anläggning i Helsingborg AB har utsetts till vinnare med motiveringen:

MTA Bygg och anläggning vinner för sitt hotell, sin uppglasade hotellbyggnad, sina verksamheter, sin arkitektur och sina storslagna visioner. Visioner som ligger i linje med kommunens visioner för stadens kärna som väntas kunna bli verklighet.

Utvärdering ligger till grund

En noggrann utvärdering av de båda förslagen är gjord av representanter från olika förvaltningar i kommunen, samt Visit Trelleborg och externa konsulter. Kommunens mark- och expolateringsenhet har samordnat utvärderingen.

Det vinnande förslaget från MTA Bygg och anläggning har ett koncept med ett glasat parti i tillägg till det befintliga gamla polishuset och gamla brandstationen. Förutom hotell planeras bostäder, butiker och arbetsplatser sammanvävda till en stark enhet. Förslaget innehåller också platser inom kvarteret för kultur, natur och möten mellan människor, till exempel hotell, bageri, restaurang, café, trädgårdar, bakgårdar, konst, utställningar och plats för liv. Kommunens bedömning är att denna vision passar in i området och att den kan bli verklighet. Framförallt ser kommunen hotellet som bärande i den vision som beskrivs.

MTA har nu ensamrätt att under en begränsad tid och utifrån sitt tävlingsförslag och andra givna förutsättningar förhandla med kommunen om köp av del av kvarteret Badhuset.

Kommunledningsförvaltningen