Kommunens mark hanteras på olika sätt beroende på vad som är syftet med marken.

Genom avtal om markanvisningar fördelar kommunen mark till olika aktörer och företag för ny bebyggelse och utveckling av kommunen. Markanvisningsavtal kan tecknas både före och efter att en detaljplan antagits.

Oftast tecknas först ett markanvisningsavtal och därefter ett köpekontrakt. Markanvisningsavtalet ger exploatören rätt att, under en viss tid och under vissa villkor, ensam förhandla med kommunen om exploatering av marken.

För vissa områden tecknas ett köpekontrakt direkt. Köpekontraktet reglerar även genomförandefrågor.

Så anmäler du som exploatör intresse om mark

Du som är exploatör kan göra en intresseanmälan för markanvisning av kommunens mark. Det gör du för varje enskilt projekt när det läggs upp på sidan för pågående markanvisningar.

I väntan på att markanvisningar ska läggas upp kan du som exploatör göra en generell intresseanmälan genom att skicka e-post till kommunen med dina kontaktuppgifter och en verksamhetsbeskrivning av ditt företag. Ange ”Intresselista exploatering” i ämnesraden.

Mark- och exploatering

Telefonnummer
0410-73 30 00

Kommunledningsförvaltningen