Affärskunskap - för tillväxt i företag i Trelleborg och Vellinge

Välkommen på utbildning i affärskunskap för små och medelstora företag under fem halvdagar i april-juni 2022. Under dagarna får du kompetensutveckling i kombination med nätverksmöjligheter på hemmaplan.

Kanske står ditt företag inför ett generationsskifte? Vad är chefskap och hur skiljer det sig från ledarskap? Vilka nyckeltal är viktiga för din verksamhet? Vilka är ditt företags styrkor och hur kan du bäst använda dem som konkurrensfördelar? Hur sätter du samman en bra bolagsstyrelse?

Under fem förmiddagar får kompetensutveckling i kombination med nätverksmöjligheter på hemmaplan om du anmäler dig till diplomutbildningen i affärskunskap.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tanken är att du vid varje utbildningstillfälle ska få konkreta kunskaper och verktyg att ta med dig hem och kunna tillämpa i din verksamhet.  Under utbildningen går vi igenom följande områden: organisation, ekonomi, ledarskap och strategi, finansiering, och styrelseutveckling.

Utbildningen erbjuds till företag i Trelleborg och Vellinge med stöd från Region Skåne.

Fem utbildningstillfällen

Utbildningen genomförs under fem torsdagsförmiddagar (21 april, 5 maj, 19 maj, 2 juni och 16 juni), klockan 8-12. Det sista utbildningstillfället varar till klockan 13 och avrundas med diplomering och efterföljande lunch.

Plats

Utbildningen hålls på Kontorsgården i centrala Vellinge.

Programavgift

2 500 kronor exklusive moms/deltagare.

2 000 kronor exklusive moms för ytterligare deltagare från samma företag. Max 20 deltagare.

Anmälan

Sista anmälningsdag 1 april, 2022.

Anmälan dig via e-post till naringsliv@vellinge.se.

Ange fakturaadress, verksamhet, telefon och e-post. Anmälan är bindande.

Kontakt för frågor om utbildningen

Annica Carlstedt, Vellinge kommun: 040-635 4224

Zouhair Arabi-Eter, Trelleborgs kommun: 0410-73 45 11

Upplägg och innehåll

 Sammankomst 1, 21 april

Organisation – fundamentet för företagets effektivitet och framgång

 • Strategisk organisationsutveckling för företagets olika tillväxtfaser
 • Struktur som stöd för beslut och ansvar
 • Organisationskultur som stöd för styrning och utveckling i expansiva faser av ett företag
 • Chefskap i mindre och mellanstora organisationer

Sammankomst 2, 5 maj

Ekonomi – hur använder man ekonomisk information för att driva sin verksamhet framåt?

Uppföljning:

 • Att läsa resultat- och balansräkning: vad har företaget presterat? Vilken är företagets finansiella ställning?
 • Nyckeltal: Att med relationsmått och jämförelser förstå företagets lönsamhet och kapitalstyrka

Beslutsfattande:

 • Vilken information är relevant att ta hänsyn till i en beslutsprocess? Begreppen sunk cost och alternativkostnad
 • Kostnadsstrukturens betydelse för hur företaget påverkas av volymförändring: fasta och rörliga kostnader

Sammankomst 3, 19 maj

Ledarskap och strategi – lägg ert företags pussel i förväg och utvärdera efter hand som kartan ritas om

 • Hur skaffar vi oss koll på omgivning och konkurrenter?
 • Strategi i mindre och mellanstora företag – hur bedrivs detta arbete mest effektivt?
 • Resursbaserad strategisk utveckling
 • Konkurrensfördelarnas betydelse för framgång
 • Ledarskap som samordning och organisationskulturen som vår största tillgång
 • Skillnaden mellan ledarskap och chefskap
 • Relationen mellan ledarskap och tillväxt

Sammankomst 4, 2 juni

Finansiering – hur finansierar vi vårt bolag om vi vill växa?

 • Vad innebär finansiering av vår verksamhet?
 • Varför uppstår behov av kapital/finansiering?
 • Vilka former av finansiering finns det?
 • Hur kan vårt företag bedöma lönsamheten i investeringar och kostnaden för olika
 • investeringsformer?

Sammankomst 5, 16 juni

Styrelseutveckling för små och medelstora företag (08.00-12.00)

 • Styrelseutveckling för små och medelstora företag
 • Styrelseordförandes arbete i små och medelstora företag – hur driver man frågor?
 • Att identifiera och hitta rätt kompetens för vår styrelse
 • Hur tar man upp aktuella eller obekväma frågor i styrelsen?

Avslutning och lunch (12.00-13.00)

Arbetsmarknadsförvaltningen