Valresultat, mandatfördelning

Vår demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina företrädare. Genom att rösta har vi möjlighet att berätta vad vi tycker. Valen gör oss delaktiga i det som händer och ska hända i vårt samhälle.

I Sverige har vi proportionella val, vilket betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, region, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som varje parti får.

Vart fjärde år är det allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Efter ett riksdagsbeslut 2010 hålls valen numera alltid den andra söndagen i september.

Vart femte år hålls val till Europaparlamentet.

Kommunledningsförvaltningen