Elevmedborgarförslag

Du som elev i en skola i Trelleborg kan lämna in medborgarförslag för att förbättra verksamheten i din skola.

Möjligheten att lämna elevmedborgarförslag är ett sätt att stärka elevdemokratin i Trelleborg. Alla elever i alla varianter av skolverksamheter i Trelleborg är välkomna att vara med och bidra till förbättringar.

Dina förslag lämnar du till rektor på din skola som därefter lämnar vidare till bildningsförvaltningen. Bildningsnämnden tar slutligen ställning till elevmedborgarförslagen.