Ceremoni för nya medborgare

Kommunledningsförvaltningen