Tillgänglighetskommittén

Sedan 2012 finns i Trelleborgs kommun en tillgänglighetskommitté. Kommittén sorterar under Hälso- och Trygghetsrådet och fungerar som rådgivande organ i tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighetssamordnaren är samordnare för kommittén.

Om tillgänglighetskommittén

I kommittén finns representanter från såväl funktionshinderförbunden och pensionärsorganisationerna samt politiker från kommunledningen och Hälso- och trygghetsrådet. Tillgänglighetskommittén har utvecklats till ett kunskapsråd, som sammankallas vid behov i större kommunala eller offentliga frågor.

Har du synpunkter eller förslag?

Kontakta gärna tillgänglighetssamordnaren om du har synpunkter eller förslag att framföra till tillgänglighetskommittén.

Kommunledningsförvaltningen