Hälso- och trygghetsrådet

För att få gemensamt fokus och stärka det tvärsektoriella samarbetet kring folkhälsa och trygghet i Trelleborgs kommun inrättade kommunfullmäktige Hälso- och trygghetsrådet i Trelleborg.

Hälso- och trygghetsrådet består av representanter från kommunstyrelsen samt företrädare för olika myndigheter och organisationer och sammanträder två gånger om året. I hälso- och trygghetsrådet ges medlemmarna möjlighet till att delge varandra kunskaper och erfarenheter om respektive verksamhet, vilket i sin tur stärker samverkan mellan kommun och externa aktörer.

För närvarande är Hälso- och trygghetsrådet vilande.

Kommunledningsförvaltningen