Här hittar du information om några av Trelleborgs kommuns rådgivande organ. Många kommunala verksamheter samverkar med andra organisationer inom deras specifika områden. Dessa råd fungerar som informationskällor och rådgivare till kommunens verksamheter och nämnder.

I de kommunala råden ingår representanter från både kommunen och andra organisationer. På så vis kan olika intressegrupper ta del av och påverka kommande beslut inom sina områden.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningen