Frågor och svar om den politiska situationen i Trelleborgs kommun

Den 4 februari lämnade tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Trelleborgs kommun alla sina politiska uppdrag med omedelbar verkan. Arbetet i kommunen fortsätter som vanligt och kärnverksamheterna påverkas inte, men som kommuninvånare kan du ändå ha frågor.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna.

 • Om sittande ordförande väljer att lämna sina uppdrag träder automatiskt vice ordförande tillfälligt in på posten. I Trelleborgs kommun innebär det att Erik Lundström är kommunstyrelsens ordförande tills en ny väljs.

  Det är kommunfullmäktige som utser ordförande för kommunstyrelsen. Valet kan göras på ordinarie fullmäktigesammanträde eller på extra insatt fullmäktigesammanträde.

  Inför fullmäktigesammanträdet den 28 februari ligger som förslag att utse Ann Kajson Carlqvist som ny ordförande för kommunstyrelsen.

 • Introduktionen av ny ordförande görs på samma sätt som vid maktskiften i samband med val.

 • Kommunledningens bedömning är att händelsen inte har någon koppling till Trelleborgs kommun som organisation eller arbetsgivare. Det finns heller ingen annan hotbild kopplad till den här situationen som kommunen känner till. Arbetet har hela tiden fortsatt enligt ordinarie rutin.

 • Det finns inget som tyder på att förtroendevalda i kommunen är eller har varit utsatta för påtryckningar kopplade till sitt uppdrag. För att säkerställa att det inte finns några oegentligheter i hur kommunstyrelsen har arbetat har ledamöterna själva beslutat att informations- och beslutsprocessen i kommunstyrelsen ska granskas.

 • Trelleborgs kommun uppmanar både anställda och förtroendevalda som utsätts för hot, våld och trakasserier att polisanmäla händelser som faller under brottsbalken – precis som i samhället i övrigt.

  När det gäller förtroendevalda ska säkerhetschefen i kommunen kontaktas om det uppstår en situation med hot, våld och/eller trakasserier eftersom det i förlängningen skulle kunna vara ett hot mot den demokratiska processen.

  Det är polisen som utreder misstänkta brott, men säkerhetsenheten kan på olika sätt stötta de drabbade som önskar det.

 • Det finns inget i den senaste tidens händelser som gör att kommunen ser ett behov av att förändra rutinerna. Det är upp till varje förtroendevald att informera säkerhetschefen om hen utsätts för trakasserier, hot eller våld.

Har du någon annan fråga med anledning av den politiska situationen i Trelleborgs kommun? Fyll i formuläret och skicka in din fråga.

Kommunledningsförvaltningen