Hållbarhetsdagen i Trelleborg 2023

Hållbarhetsdagen i Trelleborg hölls den 20 september 2023.

Det var en fullspäckad dag som informerade, inspirerade och spred kunskap om hållbar utveckling. I två tält på Stortorget bjöds det på föreläsningar och utställningar om allt från klimatanpassning till strategiskt hållbarhetsarbete för företag och biologisk mångfald i villaträdgårdar. Inför varje pass (förmiddag, eftermiddag och kväll) serverades smakprov på hållbar mat.

Parallellt med aktiviteterna på Stortorget fylldes Stadsparken med aktiviteter och workshops om hållbarhet för barn och unga klockan 11-15.

Program

Förmiddag – ett pass fokuserat på hållbarhet i näringslivet

 • 08.30-09.00 Frukostmingel och invigning 
  Lättare frukost och invigning av dagen.
 • 09.00-10.00 Hållbarhetsredovisning och strategiskt hållbarhetsarbete för företag  
  Ecotech föreläser om hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete för små och medelstora bolag. Hur ställer man om till hållbart företagande och lönar sig hållbara affärer?
 • 10.15-10.45 Projektet Spela roll 
  Petra Strandberg (Visit Trelleborg) och Mick Daly (key actor i Spela roll) föreläser om hållbar plats- och produktutveckling inom besöksnäringen.
 • 11.00-11.20 Hållbar verksamhetsutveckling genom samverkan med studenter 
  Sustainalink berättar om hur företagare kan dra nytta av engagemang och kunskap inom hållbarhet från studenter på de skånska universiteten och högskolorna.
 • 11.20-11.40 Leader söderslätt – lokalt hållbart 
  Maria Pojjesdotter (verksamhetsledare på Leader Söderslätt) ger en inblick i Leaders verksamhet och berättar närmre om projektet Malmö Food Council – ett samordnande projekt mellan företagare, kommuner och föreningar för ett hållbart matsystem.

Eftermiddag – ett pass som lyfter exempel på hur en kommunkoncern kan arbeta med hållbarhetsfrågor

 • 13.00-14.30 Hur stänger vi gapet – hur ska Trelleborg klara ett ökat elbehov i en hållbar energiomställning? 
  Trelleborgs Energi hälsar välkommen till ett seminarium om vårt elbehov i det lokala perspektivet. Hör forskare, bransch och analytiker samtala, samt ta del av siffrorna när Trelleborgs elbehov till 2045 presenteras. Kom och var med i samtalet om hur Trelleborgs energiförsörjning behöver se ut idag och framöver!
 • 14.45-15.30 Hållbara skolmåltider 
  Stina Salmonsson, verksamhetschef på bildningsförvaltningen, föreläser om skolmatens miljöpåverkan och hur Trelleborgs kommun arbetar för att minimera den.
 • 15.45-16.30 Hur jobbar kommuner med anpassning till ett förändrat klimat 
  Den gångna sommaren med stormar, ihållande regn och flera kraftiga skyfall har visat hur sårbart samhället är. Trelleborgs kommun berättar hur man arbetar med att minska risken för översvämning från havet och konsekvenser av kraftig nederbörd.

Kväll – ett pass efter arbetstid för alla hållbarhetsintresserade

 • 17.00-18.00 Trädgårdsdjur – myllret och mångfalden som växterna älskar 
  Marie Dacke (professor i sinnesbiologi och författare till boken Trädgårdsdjur) bjuder på inspiration, kunskap och idéer för att göra din trädgård till en oas för så många arter som möjligt. Med rätt planering kan du och trädgårdsdjuren trivas och frodas i trädgården tillsammans och öka den biologiska mångfalden.
 • 18.15-19.15 Våga fråga 
  Att prata om hur vi mår är det mest förebyggande vi kan göra – det kan rädda liv. Ta del av Suicide Zeros föreläsning om hur vi tillsammans förebygger psykisk ohälsa och självmord.

Utställningstältet

I utställningstältet kan du möta och mingla med representanter från: Trelleborgs energi, Leader Söderslätt, Yrkeshögskolan Campus Trelleborg, Trelleborgs kommuns energi- och klimatrådgivare, Europa direkt Lund, Hedin bil, Bilia, Din Bil, Eways, Assemblin charge, Coride, Fribergs cykel, Trelleborgs kommuns skolkockar och Omniplan.

Europeiska mobilitetsveckan

Bland annat välkomnas representanter för bostadsrättsföreningar för att träffa leverantörer av laddstolpar och betallösningar för laddstolpar som finns representerade. Även leverantörer av elbilar, lastcyklar och elcyklar och en samåkningsapp kommer att finnas på plats. Denna del av utställningen anordnas i samband med Europeiska mobilitetsveckan.

Kommunledningsförvaltningen