Framtids- och innovationsdagen 2021

Den 19 mars 2021 gick Trelleborgs kommuns första Framtids- och innovationsdag av stapeln. På grund av den rådande pandemin bestod dagens program till största del av digitala arrangemang och flera programpunkter finns fortfarande kvar att ta del av.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Programmet

De programpunkter som har länk kan du fortsatt ta del av.

 • Poesifestival:  Pop up poetry, Afternoon Tea med poesidrömmar och gäster, poesiutmaningar, prisutdelning, inspiration för lärare med mera.
 • Poesivandring i centrala Trelleborg. 17 globala mål – 17 skyltfönster – 17 dikter skapade av barn och unga. Dikterna finns att ta del av via länken.
 • Näringslivsfrukost: Erik Herngren bjöd på framtidsspaning med rubriken: Vart i hela världen är världen på väg – vikten av att skapa framtiden snarare än att drabbas av den.
 • Lokal journalistik och demokrati: Elever på Söderslättsgymnasiet har gått i Kim Walls fotspår och skapat reportage på temat Unga reportrar för en hållbar framtid.
 • Unga och demokrati: Hur kan unga i Trelleborg bidra mer till den lokala demokratin?
 • Skrivarupprop: Var med och skriv historia – bli en framtidens röst i arkivet på Trelleborgs Museum! Skrivaruppropet pågår till 30 september 2021.
 • Skolmaten – mot framtiden, genom historien:  I över 100 år har luncher serverats till elever. Men hur kommer framtidens skollunch att se ut?
 • Utsikt över Trelleborg – för 100 år sedan och in i framtiden: Genom att sammanfoga en bildserie med Gamla Vattentornets utsikt till en panoramabild går det att resa digitalt till Trelleborg för ungefär 100 år sedan. I kombination med dagens 3D-karta ser vi hur staden förändrats.
 • Promenad i framtidens stad: Guidad framtidsvandring på film i Trelleborgs centrum!
 • Från hamnstad till attraktiv kuststad: Trelleborg har påbörjat resan från hamnstad till attraktiv kuststad! Hör processledare Charlotte Lindström och kommundirektör Fredrik Geijer berätta. Lyssna även på Handelshögskolans analys av nyttorna med projektet.
 • Framtidens hamn: Häng med på en digital guidad rundtur i Skandinaviens största RoRo-hamn och se hur framtidens hamn växer fram österut!
 • Biokol – ett innovativt sätt att använda tång: Hur kan ett illaluktande problem istället generera en produkt med stor samhällsnytta?
 • Föreläsning om vätgas Carl Koinberg-Henrikson, projektledare vid Trelleborgs Energi,  presenterade grundläggande fakta om vätgas som framtidsteknik och hur den kan användas i Trelleborgs framtida energi- och transportsystem.

Temat för 2021 års framtids- och innovationsdag var ”Ljusare tider”. En dag som kännetecknades av ett tillsammans-arbete, där kommunens olika förvaltningar och bolag samt näringsidkare aktivt medverkade. Trelleborgs kommuns första Framtids- och innovationsdag visade upp delar av allt som händer runt om i kommunen, som på ett innovativt sätt pekar framåt i tiden.

Bakgrund

Syftet med dagen var att samlas kring kommunens vision ”Trelleborgs kommun ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt” och de tre beslutade inriktningsmålen för 2020-2023: tryggt och säkert samhälle, barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter samt attraktivt näringsliv.

I samband med kommunens medverkan i det nationella programmet ”Glokala Sverige” (FN-förbundet och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner) föddes tanken om att genomföra ett årligen återkommande framtids- och innovationstema i Trelleborg. Den 19 mars 2020 planerades således Trelleborgs första framtids- och innovationsdag att genomföras, men på grund av covid-19-pandemin fick arrangemanget flyttas fram till 2021.

Framtids- och innovationsdagen 2022

Kommunledningsförvaltningen