Service, utbud och trygghet i vår kommun

Som invånare och företagare möter du dagligen Trelleborgs kommun, genom skolan, i äldreomsorgen eller när du behöver hjälp med annan kommunal service.

Det är också kommunen som ser till att du har vatten i kranen, som arbetar för trygga miljöer och som lägger grunden för och underhåller infrastrukturen i vår kommun.

Service, utbud och trygghet i vår kommun är något som vi arbetar med dagligen. Exempel på detta arbete kan du ta del av i våra olika kommunikationskanaler under vinjetterna Service och utbud i vår kommun samt Trygghet i vår kommun. Genom tydlig information, en konstruktiv dialog och ständig utveckling vill vi visa hur du som invånare eller företagare kan få hjälp och vara delaktig i vår växande kommun.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Kommunledningsförvaltningen