Årsredovisning

I årsredovisningen kan du läsa om Trelleborgs kommuns verksamheter under det gångna året.  Du kan bland annat hitta information om kommunkoncernens organisation, den kommunala verksamhetens utveckling och vad skattepengarna går till.

Kommunledningsförvaltningen