Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätspriset består av två delar; abonnemangsavgift, som är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring, och överföringsavgift, som är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Från och med 2020-10-01 justerar vi elnätstaxan enligt beslut i Trelleborgs Elnäts styrelse 2020-08-27. Avgifter och tariffer avser område som omfattas av Trelleborgs kommuns nätkoncession.
Priset har förändrats enligt tabellen nedan. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig avgift
TariffPris tariff ES före 2020-10-01(inkl.moms inom parentes)Pris tariff ES efter 2020-10-01(inkl.moms inom parentes)
ES10,60 öre/kWh (13,25 öre/kWh)11,20 öre/kWh (14,00 öre/kWh)
Fasta avgifter
MätarsäkringPris tariff ES före 2020-10-01 (inkl.moms inom parentes)Pris tariff ES efter 2020-10-01 (inkl.moms inom parentes)
Lägenhet1 341 kr/år (1 676 kr/år)1 341 kr/år (1 676 kr/år)
16 A2 602 kr/år (3 252 kr/år2 757 kr/år (3 446 kr/år)
20 A3 143 kr/år (3 928 kr/år)3 332 kr/år (4 165 kr/år)
25 A3 819 kr/år (4 773 kr/år)4 048 kr/år (5 060 kr/år)
35 A6 122 kr/år (7 652 kr/år6 489 kr/år (8 111 kr/år)
50 A9 066 kr/år (11 332 kr/år)9 610 kr/år (12 013 kr/år)
63 A11 474 kr/år (14 342 kr/år)12 162 kr/år (15 203 kr/år)
80 A14 729 kr/år (18 411 kr/år15 613 kr/år (19 516 kr/år)
100 A18 711 kr/år (23 388 kr/år)19 834 kr/år (24 793 kr/år)
125 A23 916 kr/år (29 895 kr/år25 351 kr/år (31 689 kr/år)
180 A31 625 kr/år (39 531 kr/år)33 523 kr/år (41 904 kr/år)
200 A41 047 kr/år (51 308 kr/år)43 510 kr/år (54 388 kr/år)
Övriga engångsavgifter
AvgifterPriser (inkl. 25 % moms)
Inflyttningsavgift, administrativ avgift som läggs på första fakturan300 kr
Förgävesbesök, om inbokad tid inte avbokas625 kr
Extra mätare, utöver den mätare som ingår i anslutningsavgift900 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang900 kr
Flyttning av mätare, på befintligt abonnemang600 kr
Säkringsändring ≤ 63 A under löpande abonnemang300 kr
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis)Offereras
Oanmäld säkringsändring under löpande abonnemang (efterdebiteras upp till 3 år för felaktigt abonnemangsinnehav, arbetskostnad tillkommer för utebliven föranmälan samt avgift för säkringsändring)Efterdebitering beroende på tidigare föranmälan
Förbrukningsstatistik, utöver normal mätning som sker en gång/månad250 kr
Leverans av mätvärde, på kundens egen undermätning100 kr
Frånkoppling, vid bristande betalning (ej momspliktig tjänst)800 kr (ex. moms)
Frånkoppling, på kundens egen begäran (fast kostnad löper under frånkoppling)650 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av energiavdelningen1 200 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av ackrediterat kontrollinstitutFaktisk kostnad
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift2 500 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader500 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, engångsavgift3 600 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff200 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift efter 12 månader1 000 kr

Tekniska serviceförvaltningen