Förslag som inte gått vidare till röstning

Listan på förslag nedan uppfyller inte kriterierna för En miljon idéer och har därför inte gått vidare till röstning. Förslagen är ändå värdefulla som idéer för kommunen och skickas för kännedom till de nämnder, förvaltningar och bolag som ansvarar för utvecklingsarbetet inom det område som förslaget gäller.

Alla förslagsställare är kontaktade och har fått information om hur deras respektive förslag behandlas vidare.

 • Gatubelysning Beddingestrand
 • Belysning från Beddinge till Smyge
 • Antal gatuljus utmed riksväg 9 utökas
 • Anordning av utfartsspeglar där det behövs
 • Busskurer mot Ystad och Trelleborg i Beddinge
 • Fler tider med regionbuss införs
 • Kallbadhus på Dalabadet
 • Utegym i närheten av Söderslättshallen
 • Nyhemsparken Östra stranden
 • Multiarena i Gislövs läge
 • En stor och rolig lekplats i Trelleborg
 • Utegym i Gislövs läge
 • Vattenrening i Gislövs hamn
 • Utegym på Dalabadet
 • Gång- och cykelbana Klagstorp – S.Åby
 • Östersjöns vågor och långa vita stränder- två permanenta bryggor
 • Brygga Strandmarksvägen
 • Badhus utomhus
 • Restaurera och skydda Beddinge strandängar
 • Kommunalt seniorboende byggs
 • Kommunal förskola byggs
 • Förse samtliga av kommunens badplatser med permanenta bryggor
 • Gång- och cykelväg Smygehamn
 • Bästa badbryggan Böste
 • Bättre och säkrare promenadstig mellan hamnen och Köpmansmagasinet
 • Anordningar för utomhusaktiviteter vid Köpmansmagasinet / hamnen
 • Renovera Smygeskolans basketplan
 • Rusta upp idrottsplatsen i Klagstorp
 • Strand och natur i Trelleborg
 • Vandrings-/motionsled utmed stranden
 • Hinderbana på Smygeskolan
 • Skyddet av stränderna förbättras
 • Sydkustens pärla- tillgängliggöra
 • Fontän i Beddinge och Smyge
 • Hinderbana/ aktivitet ute i havet
 • Hockeyrink vid Q-star i Beddinge
 • Fixa cykelstället på Smygeskolan
 • Utökad verksamhet i skollovskolonins lokaler
 • Installation av mobila toaletter
 • Sopkärl installeras utmed stranden
 • Sydkuststigen
 • Tillgängliggöra stranden
 • Tennis för alla i Gislövs strandmark
 • Lekplats vid tennisbanan i Beddinge

Kommunledningsförvaltningen