Sebastian Mügge – Känn ingen sorg för Insta hoarder #Trelleborg!

Sebastian Mügge intar Trelleborgs Museum med ett storskaligt, intensivt och detaljrikt teckningskollage där både kaos och ordning råder. Verket kommer att skapas på plats med ritkol, direkt på museets väggar. Mügge undersöker Trelleborgs skiftande identitet utifrån ett samtida och historiskt perspektiv.

Information om evenemanget

Tidpunkt

Plats

Trelleborgs Museum

 • Arrangör

  • Trelleborgs Museum

   0410-73 30 45

  Tillgänglighet

  • Accessible toilet
 • Trelleborgs Museum

  Stortorget 1

  231 43

  Trelleborg


 • trelleborgs.museer@trelleborg.se


Grundtanken med utställningen är att skapa ett fantasieggande tidsdokument som gestaltar en stad i förändring. Det innefattar både officiellt bildmaterial och djupt personliga berättelser från Trelleborgsbor. Sebastian Mügge utgår från stadens officiella samlingar och arkiv, samt ett urval av spännande och tankeväckande visuellt material som han hittar på Instagram under hashtaggen #trelleborg för att på så sätt inkludera en representation av olika röster.

Utställningen är en utforskning av både det gemensamma kulturarvet i form av väl dokumenterade berättelser i offentliga samlingar, samt sociala mediers betydelse för samtidskulturen och identitetsbyggande. Verket kommer att återspegla olika individers intresseområden, inspirera andra besökare att förhålla sig till materialet och upptäcka både slående samband och olikheter. Vad är viktigt och relevant att dela? Hur kommunicerar vi med andra? Hur hanterar vi det extrema informationsflödet som vi dagligen utsätts för? Hur kan folkets identitet gestaltas med konstnärliga medel?

Sebastian Mügge, (född 1981 i Bonn, Tyskland) utexaminerades från Umeå konsthögskola 2011 och bor i Kristianstad.

Sebastian arbetar främst med storskaliga skulpturala installationer och experimentell teckning. Projekten brukar resultera i minutiöst förberedda platsspecifika verk. Gestaltningarna väver ofta samman historiska skeenden med samtiden, där frågor som identitet och hur konflikter och kriser påverkar våra vardagsliv undersöks på ett lekfullt och humoristiskt sätt.

Vernissage den 14 september klockan 18.00