Poesivandring 2023

Information om evenemanget

Tidpunkt

  • Arrangör


  • mail@mariaglawe.se

Poesivandring i centrala Trelleborg; en del av poesiyran i Trelleborg under mars månad. Dikter skapade av barn och unga där ett eller flera av de 17 globala målen står i fokus. Årets tema är Ömsesidighet – lärande, hälsa och välbefinnande som drivkraft för hållbar samhällsutveckling.

17 globala mål – 17 skyltfönster – 17 dikter

Hur vill barn och unga att deras stad eller landsbygd ska utvecklas för att bli inkluderande, trygg och hälsofrämjande? Hur skapar vi trygga och stimulerande lärmiljöer för alla i förskolan och skolan? Hur skapar vi en meningsfull fritid?

En härligt inspirerande hälsopromenad för alla åldrar.

Välkommen!

mail@mariaglawe.se