Var försiktig vid grillning och eldning

Publicerad:

Det är just nu torrt i skog och mark. Räddningstjänsten avråder därför från att göra upp eld i skog och mark.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt rekommenderas att du använder grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud. Ny information hittar du på kommunens webbplats eller Länsstyrelsens webbplats.