Vägarbete Frans Malmrosgatan

Publicerad:

Med anledning av fräsnings- och asfalteringsarbete kommer det vara begränsad framkomlighet på Frans Malmrosgatan i Trelleborg (se kartskiss). Sträckan kommer regleras med trafikvakt. Fräsning utförs 3-4 oktober och asfaltering utförs 10-12 oktober.