Väg i Anderslöv stängs av

I samband med omläggning av befintlig dricksvattenledning i Bryggaregatan i Anderslöv beräknas Bryggaregatan vara avstängd för trafik från och med måndagen den 17 juni.

Vägen beräknas vara avstängd till och med vecka 28.

Se röd markering för var avstängningen sker:

Del av karta markeras med röd ruta.
Bryggaregatan stängs av vecka 25-28.