Trafikstörningar vid gatuarbeten i Skegrie

Publicerad:

I samband med att Trelleborgs kommun under perioden februari till augusti i år genomför färdigställande arbeten för detaljplaneområdet Skegrie Öster kan tillfälliga trafikstörningar förekomma.

Bilden visar området som berörs i samband med färdigställande av detaljplanearbetet Skegrie Öster i Skegrie.

Arbetet innefattar anläggning av torget, tillgänglighetsanpassningar och asfaltering av gång- och cykelvägar samt säkring av gatukorsningar. Gatorna som berörs är Svea Olofssons väg, Maja-Lisa Grönbergs väg och Västra Värlingevägen.

Förutom trafikstörningar i form av tillfälliga gatuavstängningar kan periodvis ökat buller och eventuellt dammbildning förekomma i samband med arbetet.