Trafikpåverkan i Skegrie

Publicerad:

Etapp två i arbetet med att färdigställa Skegrie öster är i gång. Arbetet påbörjades vecka 39 och kommer att avslutas i sin helhet senast vecka 46. Västra Värlingevägen kommer på grund av detta att vara helt avstängd under två perioder.

Etapp två omfattar färdigställandet av de arbetena som påbörjades i etapp ett. I etapp två ingår kantstenssättning, plattsättning, trädplantering, gröna ytor, lekplatsen, asfaltering samt arbetena med att trafiksäkra korsningarna på Västra Värlingevägen.

Trafiken kommer att påverkas. Kommunen jobbar tillsammans med entreprenören för att störningarna ska bli så små som möjligt.

Enligt tidplanen ska Västra Värlingevägen vara helt avstängd under två perioder.

Period 1: 25 september-9 oktober

Period 2: 12 oktober-23 oktober

Under period två får buss 181 ny körväg och hållplats Skegrie stationsväg (läge A och B) stängs. Resande hänvisas till en tillfällig hållplats på Skegrie byaväg, nära korsningen med Korsåkersvägen, cirka 230 meter i sydvästlig riktning.

Information om hur trafiken leds om finns på plats. Följ skyltar och anvisningar.

Frågor

Har du frågor eller funderingar?

Hör av dig till Trelleborgs kommun, ylber.zeqiri@trelleborg.se, eller till Skanskas byggledare, torbjorn.paulsson@skanska.se.

Frågor om busstrafiken hänvisas till Skånetrafiken.

Påverkan vid norra korsningen.

Påverkan vid södra korsningen.