Trafikomläggning stadsbuss linje 1

Publicerad:

Giltighetstid: 15 juli klockan 4.00-tills vidare

På grund av problem med framkomligheten vid korsningen Algatan-Hansagatan får linje 1 en tillfällig körväg. Hållplats Pilegränd stängs, med hänvisning till hållplats Bryggaregatan. Sluttiden för omläggningen är ännu inte fastställd.

Ny körväg: Trelleborg linje 1:

  • Mot Albäckshallen: Vid korsningen med Hansagatan, fortsätt på Strandgatan – sväng höger till Bryggaregatan – vänster till Västergatan, därefter ordinarie körväg.
  • Mot Fagerängen: Omvänd körväg mot ovan.

Hållplatser som påverkas: Pilegränd (läge A och B) stängs. Hänvisning till hållplats Bryggaregatan (läge A och B), cirka 280 meter västerut, på Västergatan.