Stängda gator och platser i samband med Palmfestivalen

Publicerad:

Med anledning av Palmfestivalen kommer följande gator och platser att vara stängda för trafik.

Från den 20 augusti klockan 15.00 till den 29 augusti klockan 12.00 (grön markering kartskiss):

 • Stortorget

Från den 25 augusti klockan 12.00 till den 28 augusti klockan 12.00 (blå markering i kartskiss):

 • Olivia Nordgrens gata
 • S:t Nicolai plan
 • Gymnasiegården

Från den 23 augusti klockan 16.00 till den 28 augusti klockan 21.00 (röd markering i kartskiss):

 • Algatan
 • Gamla Torg
 • Östergatan (delen mellan Österbrogatan och Hantverkaregatan)
 • Nygatan (delen mellan Corfitz Beck-Friisgatan och Österbrogatan)
 • Flockergatan
 • Norregatan (delen mellan Gamla Torg och Portgränd)

Dessa gator kommer att dubbelriktas i samband med gatustängningen (pilar i kartskiss):

 • Flockergatan (delen mellan Nygatan och parkeringen)
 • Östergatan (delen mellan Hantverkaregatan och Östergatan 12) att dubbelriktas