Östra Förstadsgatans gång- och cykeltunnel stängd året ut

Publicerad:

Med anledning av ombyggnadsarbete kommer Östra Förstadsgatans gång- och cykeltunnel under Östra infarten/väg 9 i Trelleborg vara avstängd av från 26 september och året ut. Gång- och cykeltrafiken leds under arbetet om till tunneln vid Klövervallsgatan.

Använd hpl Snäckgränd istället för hpl Österlid. Och använd gång- och cykeltunnel vid Klövervallsgatan

Den S-formade tunneln under Östra infarten/väg 9 kommer under hösten bland annat att få förbättrad belysning och ny beläggning. Syftet är att göra tunneln mer trafiksäker och trygg för gående och cyklister.

Kommunens entreprenör MVB kommer att påbörja arbetet 26 september. Arbetet beräknas vara slutfört vid årsskiftet då den nyrenoverade tunneln åter öppnas för trafik.

Busstrafik

För att undvika att gående rör sig på Östra infarten/väg 9 stängs från och med onsdag 16 november busshållplatsen Trelleborg Österlid vid Östra infarten/väg 9 tillfälligt i båda riktningarna. Bussarna kommer istället att stanna vid hållplats Snäckgränd längre västerut.

Trelleborgs kommun har tagit beslutet om den tillfälliga avstängningen i samråd med Skånetrafiken och Bergkvarabuss.

Mer information om renoveringen av gång- och cykeltunneln.