Östervångsvägen stängs av för VA-arbeten

Publicerad:

På grund av VA-arbeten i samband med bygge av dagvattenmagasin vid Östervångsvägen i Trelleborg kommer framkomligheten i området att påverkas.  Östervångsvägen kommer att vara helt avstängd från 14 september 2020 till januari 2021.

Under byggtiden kommer trafiken ledas om enligt bilden nedan:

Röd sträckning = Östervångsvägen avstängd. Grön sträckning = Omledning av trafiken på Liljeborgsgatan. Blå sträckning = När utfart till Östervångsvägen inte är möjlig så gäller förbud att stanna på Frans Malmrosgatan, Granlundagatan, Götagatan respektive Sveagatan.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Dagvattenmagasinet byggs för att säkra förmågan att leda bort stora mängder regnvatten i Granlundaområdet öster om Östervångsvägen. Genom åtgärden minskar risken för källaröversvämningar i Granlundaområdet.