Östervångsvägen stängs av för VA-arbeten

Publicerad:

På grund av VA-arbeten är Östervångsvägen i Trelleborg helt avstängd för trafik från den 14 september 2020 till januari 2021. Orsaken är att kommunen bygger ett dagvattenmagasin vid Östervångsvägen.

Under byggtiden kommer trafiken ledas om till Liljeborgsgatan.

Röd sträckning = Östervångsvägen avstängd. Grön sträckning = Omledning av trafiken på Liljeborgsgatan. Blå sträckning = När utfart till Östervångsvägen inte är möjlig så gäller förbud att stanna på Frans Malmrosgatan, Granlundagatan, Götagatan respektive Sveagatan.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Dagvattenmagasinet byggs för att säkra förmågan att leda bort stora mängder regnvatten i Granlundaområdet, öster om Östervångsvägen.

Ett nytt dagvattenmagasin ska minska risken för översvämningar i källare på Granlundaområdet.