Korsningen Alsingegatan/Norra Vallgatan stängs av

Med anledning av fjärrvärmearbete kommer korsningen Alsingegatan/Norra Vallgatan (se röd markering i kartskiss) i Trelleborg stängas för trafik.

I samband med arbetet kommer Alsingegatan och Norra Vallgatan (se grönmarkerade sträckor i kartskissen) att dubbelriktas. Arbetet kommer påbörjas den 17 juni och beräknas vara klart den 19 juli.

Gående kan passera arbetsområdet.