Trafikavstängningar på Hesekillegatan mellan 17 maj och 4 juni

Publicerad:

Med anledning av vägarbete stängs Hesekillegatan i Trelleborg för genomfartstrafik mellan Engelbrektsgatan och Föreningsgatan den 17 maj, klockan 09.00 och beräknas öppnas igen för trafik den 21 maj klockan 16.00.

Även delen mellan Wemmenhögsgatan och JF Hellmansgatan stängs för genomfartstrafik den 17 maj klockan 09.00 och beräknas öppnas igen den 4 juni klockan 16.00. Anledningen är ledningsarbeten i samband med exploateringen av Trelleborg Övre.