Havrejordsvägen öppnad men Högalidsvägen fortsatt stängd

Publicerad:

Efter omfattande mark- och vägarbeten i norra delarna av Trelleborgs tätort är Havrejordsvägen åter öppen för trafik i båda riktningar, dock med begränsad framkomlighet.

Var tredje vecka under hela 2021 finns en byggkran på platsen vilket innebär att framkomligheten begränsas något. Fordon kan dock passera platsen i båda riktningar via en iordningsställd yta.

Norra delen av Högalidsvägen är fortsatt avstängd för trafik.

Del av Högalidsvägen är avstängd för trafik.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Så påverkas busstrafiken

Från och med söndag 24 oktober kommer bussen gå enligt kartan. Hållplatslägena Högalidsvägen kommer åter att öppna samtidigt som det kommer finnas tillfälligt läge i det nybyggda området norr om Havrejordsvägen.

Plan för nya bostäder och service

Syftet med mark- och vägarbetet är att här ska byggas bostäder, förskola och äldreboende. Planområdet har projektnamnet Södra Gränstorp och finns i norra Trelleborg. Området inkluderar ytor både norr och söder om Havrejordsvägen på en sträcka av cirka 245 meter, samt väster om Klörupsvägen.

Entreprenör på platsen

Arbetet utförs av entreprenören Jonab Anläggnings AB. Enligt avtalet får entreprenören arbeta helgfri måndag-fredag klockan 07.00-18.00 samt lördag-söndag och helgdag klockan 08.00-16.00.