Grävning av våtmark intill Albäcksån söder om Skegrie by

Publicerad:

Sydvästra Skånes Vattenråd har påbörjat entreprenadarbete för grävning av våtmark intill Albäcksån precis söder om Skegrie by. Arbetet planeras fortgå till mitten eller slutet av september 2021.

De som promenerar längs med Albäcksån mellan Skegrie och Trelleborg uppmanas att vidta försiktighet. Arbetsområdet är markerat i kartan nedan.

Mer information och kontakt:

Sydvästra Skånes Vattenråd

Karta över grävning av våtmark vid Skegrie by