Gatuavstängning Engelbrektsgatan

Publicerad:

Med anledning av ett fjärrvärmearbete stängs Engelbrektsgatan mellan Hesekillegatan och Liljeborgsgatan  i Trelleborg tillfälligt för trafik.

Engelbrektsgatan i Trelleborg, mellan Hesekillegatan och Liljeborgsgatan, stängs för trafik 16 januari till 3 februari.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Engelbrektsgatan stängs den 16 januari och beräknas åter öppnas för trafik den 3 februari.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.