Gatuavstängning Bryggaregatan i Anderslöv

Med anledning av omläggning av dagvatten/vattenledning kommer Bryggaregatan (se kartskiss) i Anderslöv att stängas för trafik.

Arbetet påbörjas den 17 juni och beräknas vara klart den 19 juli.