Gatuarbeten i Engelbrektsgatan fram till december

Publicerad:

Trelleborgs kommun har gett entreprenören Jonab Anläggnings AB uppdraget att anlägga en ny gång- och cykelbana längs Engelbrektsgatan i Trelleborg. Projektet skulle enligt plan färdigställas under våren 2020, men under arbetet har det visat sig att befintlig gata inte är byggd enligt gällande vägstandard och krav. Befintlig gata måste därför rivas och en ny väg med överbyggnad kommer att byggas upp.

Boende längs gatan kommer under hela arbetsperioden ha tillgång till sina fastigheter.

Entreprenören gör sitt yttersta för att arbetet ska löpa så smidigt som möjligt för alla, men vill be dig att uppmärksamma skyltning vid gatan och eventuella omledningar av trafiken på platsen.

Arbetet beräknas vara färdigt i december 2020.

Om du har frågor rörande arbetet är du välkommen att kontakta Jonabs arbetsledare Fredrik Andersson, telefon 040-28 45 02, eller platschef Christoffer Rosquist, telefon 040-28 45 00.