Fjärrvärmearbete påverkar Strandgatan och Hansagatan

Publicerad:

Med anledning av ett fjärrvärmearbete på Strandgatan (delen mellan Hansagatan och Klostergränden, se blåmarkerad sträcka i kartskissen) kommer framkomligheten på Strandgatan och Hansagatan att begränsas.

Arbetet längs Strandgatan beräknas pågå mellan den 29 januari och den 30 mars. I samband med arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet på sträckan.

En del av Hansagatan stängs av för trafik mellan den 29 januari klockan 07.00 och den 8 mars klockan 16.00. Gående kan passera arbetsområdet.

Området för arbetet är markerat med blått i kartbilden. Den del som stängs av för trafik är markerad med rött.

Den del som stängs av för trafik är markerad med rött.

Fotograf: Trelleborgs kommun