Delar av Johan Kocksgatan och Östergatan stängs 15 augusti

Publicerad:

Med anledning av byggnation av fastigheten Bocken 6 och tillhörande byggetablering måste följande gator stängas för motorfordonstrafik:

  • Johan Kocksgatan mellan Nygatan och Östergatan
  • Östergatan mellan Kapellgatan och Johan Kocksgatan

Gatorna stängs den 15 augusti och beräknas åter öppnas för trafik den 1 september 2023.

Gående och cyklister kan passera arbetsområdet.