Avstängningar på Norregatan

Publicerad:

Med anledning av fjärrvärmearbete måste Norregatan i Trelleborg stängas för trafik i två delar, den första med start 14 augusti och den andra med start 21 augusti. Gående kan dock passera arbetsområdet.

Gatuavstängning 1

Delen mellan Norregatan 17 och Lejonhjälmsgränden (se röd markering i kartskissen nedan stängs för trafik mellan den 14 augusti och den 3 november. Gående kan passera arbetsområdet (se grön markering i kartskissen nedan).

Gatuavstängning 2

Delen mellan Norra Vallgatan och Gasverksgatan, tidigare Allén, (se röd markering i kartskissen nedan) stängs för trafik mellan den 21 augusti och den 3 november. Gående kan passera arbetsområdet (se grön markering i kartskissen nedan).