Asfaltering av Vattenverksvägen, Flintvägen och Kalkbrottsvägen i Smygehamn

Publicerad:

Med start den 27 juni kommer Vattenverksvägen, Flintvägen och Kalkbrottsvägen i Smygehamn att asfalteras. Arbetet utförs i enlighet med gällande detaljplan ”Östra Torp 31:69 med flera”, antagen 1981.

Asfalteringsarbetet på Vattenverksvägen, Flintvägen och Kalkbrottsvägen i Smygehamn (rödmarkerade gator i kartbilden) kommer att pågå till november 2022.

Fotograf: Trelleborgs kommun

I samband med planerat gatuarbete kommer befintliga vattenledningar att ersättas med nya. Ett ledningssystem för att ta hand om dagvatten kommer också att anläggas.

Arbetet kommer att innebära vissa störningar för boende och verksamheter i området. Entreprenören VBA kommer att planera utförande av arbetena så att postutbärning, avfallshämtning och angöring till respektive fastighet ska fungera så bra som möjligt för boende i området.

Arbetet beräknas vara klart i november 2022. Under veckorna 28-31 utförs inget arbete.