Anläggning av gång- och cykelbana, Bruksgatan

Publicerad:

Med anledning av anläggandet av en gång- och cykelbanan på Bruksgatan i Trelleborg måste Bruksgatan, delen mellan Västra Vallgatan och Vapengatan, stängas för trafik. Berörd del av Bruksgatan stängs 15 november 2021 och beräknas åter öppna för trafik 11 februari 2022. Arbetet är den första delen av arbeten i samband med bygget av gång- och cykelbanan. Anläggandet kommer att fortskrida etappvis enligt nedan.

Preliminär tidplan för gång- och cykelbana
(i samband med bygget stängs berörda delar för trafik)

  • Korsningen Västra Vallgatan/Bruksgatan: 2022-02-14 till 2022-03-30
  • Korsningen Vapengatan/Bruksgatan: 2022-02-28 till 2022-04-22
  • Vapengatan till Bastionens infart: 2022-04-25 till 2022-05-27

Del av Bruksgatan avstängd