Följ byggarbetet på Övre

Publicerad:

14/12: Spårvägen stängs av för genomfartstrafik, då ombyggnaden av Övre och Stadsparkskvarteren tar sin början. Parkering på Gasverksgatan och större delen av Övre stängs.

14/12 till 16/12: Valldamsgatan stängs av för trafik för arbete med dagvattenledningar.

Följ arbetet med utvecklingen av Övre och Stadsparkskvarteren och hur det påverkar trafik och annat i närområdet.