Dagvatten

Regn, snö och hagel som rinner av från tak, gator och andra hårda ytor kallas för dagvatten. Dagvatten renas inte på reningsverk som många tror, utan leds genom gatubrunnar ut i åar, sjöar och hav.

Dagvatten innehåller mycket näringsämnen, men kan också innehålla saker som tungmetaller, olja och bekämpningsmedel. Bland annat bidrar jordbruket med både näringsämnen och bekämpningsmedel. Vad gäller tungmetaller och olja kommer det främst från vägar och parkeringar, men detta är något som har minskat med åren då bilarna har blivit mer och mer miljövänliga.

Nedskräpning är ett stort problem. Skräp kastas både på marken och i gatubrunnarna. När det regnar sköljs skräpet ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag. Till sist hamnar det i havet. I naturen skadar skräpet växter och djur. Sjöfåglar och andra marina djur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. Plast blir också till mikroplast när den hamnar i naturen och kan tränga in i de marina djurens celler och vävnader.

Tekniska serviceförvaltningen