Trelleborg RentNöje 2023

Trelleborgs kommun genomför en enkätundersökning om avfall och återvinning samt vatten- och avlopp där vi vill veta vad du tycker fungerar bra och vad vi skulle kunna göra bättre.

Klicka på länken nedan och använd behörighetskoden som finns tryckt på din inbjudan.

Klicka här för att starta enkäten

Stort tack på förhand!

  • Enkäten går att svara på med dator, läsplatta eller smartphone. Du behöver en modern webläsare.
  • Hur man svarar styr vilka frågor som blir synliga längre fram. Besvara därför frågorna i den följd de står i.
  • Det finns inget rätt eller fel svar, svara bara som du tycker så blir det rätt.
  • När du har svarat på alla frågor, registrerar du dina svar genom att klicka på knappen ”Skicka”.
  • Om du måste avbryta medan du svarar, tex pga tekniska problem, så kan du klicka på länken igen så kan du fortsätta att svara på frågorna.

För att genomföra enkätundersökningen har vi tagit hjälp av företaget utredarna AB. Har du några frågor eller funderingar angående undersökningen är du välkommen att kontakta projektledare Karin Franzén.

Kommunens avdelning Trelleborg Kretslopp och vatten ansvarar för distribution och produktion av dricksvatten och avloppsvatten.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tekniska serviceförvaltningen