Fördjupad översiktsplan Trelleborg stad 2025

I maj 2014 antogs den fördjupade översiktsplanen för Trelleborgs stad.

Omslaget till antagandehandlingen Fördjupad översiktsplan Trelleborgs stad 2025.

Fotograf: Oskar Duvetorp

I den finns fem identitetsbärare som tillsammans skapar en målbild för kommunens framtida utveckling. Några av strategierna i dokumentet handlar om att förtäta staden på mark som redan tagits i anspråk samt att Trelleborg ska utvecklas från en hamnstad till en kuststad, med ny ringväg och kustnära stadsdelar när hamnen flyttar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen