Detaljplan för Östra ringvägen (Kyrkoköpinge 16:3 med flera)

Syftet med detaljplanen för den Östra ringvägen är att möjliggöra för en ny väganslutning mellan länsväg 108 och riksväg 9.

Detaljplanen är en del av arbetet med det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025. Projektet syftar till att omvandla det gamla hamnområdet till nya stadsdelar med 4000-5000 bostäder, näringslivsutveckling och att bygga en östlig ringväg och en ny, östlig hamninfart.

Övergripande projektkorridor för östlig ringväg (röd) och östlig hamninfart (gul).
Delar av projektet Kuststad 2025 är medfinansierat av EU.

Fotograf: EU

Samhällsbyggnadsförvaltningen