Här hittar du de detaljplaner som Trelleborgs kommun just nu arbetar med att ta fram. Samtliga handlingar finns att läsa hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Trelleborg.

Pågående detaljplaner

Samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg har 2020-09-08, § 261, beslutat att anta detaljplan för Stuckatören 1 med flera – DP 223. Beslutet har genom jus…

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostads- och centrumändamål och möjliggöra för byggnader som innehåller både bostäder och olik…

Ändringen av detaljplanen Stadsplan för Trelleborgs Stad (A0) syftar till att möjliggöra bebyggelse i högst fyra våningar istället för bebyggelse i hö…

Planavdelningen

Telefonnummer
0410-73 30 00

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Relaterade sidor