Avsiktsförklaring Trelleborgs kommun och Trafikverket

Trelleborgs kommun och Trafikverket Region Syd ingick i april 2020 en avsiktsförklaring om åtgärder för att lösa den uppkomna situationen till följd av flytten av Trelleborgs hamn.

Avsiktsförklaringen har undertecknats av Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, och Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

Kommunledningsförvaltningen