Etablera ditt företag i Business center

Kommunen välkomnar redan nu etableringar i området. Här finns plats för alla företag som delar projektets vision om cirkulär ekonomi, miljötänk, samnyttjande av funktioner eller ytor – kort sagt de som vill bidra till områdets profil.

Marken inom området ägs både av Trelleborgs kommun och privata aktörer. Det finns plats för allt från storskaliga bolag till mindre företag. Här finns en rad kvaliteter som är intressanta för olika delar av näringslivet:

  • Närhet till järnvägsnät, Europaväg och Trelleborgs hamn med transportkorridorer genom Europa
  • Lokaler för logistikverksamhet
  • Möjlighet till omlastning av gods
Kartbilden visar hur området är tänkt att utformas och delas in i olika zoner.

Fotograf: Emily Golrang

I framtida Business center Trelleborg finns världsaktörer som FMT, Trelleborg AB och Metso Minerals. Här finns huvudkontor, produktionslokaler och lager som servar marknaden runt om i hela världen. Ett stenkast bort finns Trelleborgs Hamn, som EU pekat ut som CORE-hamn, från vilken man når tre hamnar i Tyskland, en i Polen och en i Litauen. Trelleborgs Hamn ingår också i en av transportkorridorerna genom Europa.

Kuststad 2025

Telefonnummer
0410-73 30 00

Besöksadress

Algatan 5, Trelleborg

Kommunledningsförvaltningen